แพคเกจ  • 690.- แพคเกจ 1 สัมมนา เช้า - เย็น อาหารกลางวัน 1 มื้อ คอฟฟี้เบรค 2 มื้อ ฟรี ห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ LCD PROJECTOR สำหรับ 50 ท่านขึ้นไป 1,290.- แพคเกจ 2 สัมมนา เช้า - ค่ำอาหารกลางว...


Visitors: 48,808